"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

baner top

Posiedzenie Rady LGD - 09.11.2017 r.

Odsłony: 822
Zaproszenie na posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie”
Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania zaprasza członków Rady na posiedzenie w dniu 09.11.2017r. (czwartek) godzina 13.00, które odbędzie się w siedzibie LGD - Nienadowa 502A, w celu przeprowadzenia opiniowania zmian zapisów umowy wnioskodawcy Gminy Dubiecko.  Dot. wniosku złożonego w ramach naboru 4/2016.

Nowe wzory dokumentów aplikacyjnych

Odsłony: 684

Informacja dla Beneficjentów wybranych do realizacji operacji w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zachęcamy Państwa do przystąpienia do naszego Stowarzyszenia.

Aby zostać naszym członkiem trzeba wypełnić deklarację członkowską i złożyć ją do Zarządu LGD, który podejmuje decyzję o przyjęciu nowego Członka. Członkami Stowarzyszenia mogą zostać osoby fizyczne, firmy, organizacje, stowarzyszenia działające na terenie LGD "Pogórze Przemysko - Dynowskie", które aktywnie działają na rzecz społeczności lokalnej, chcą zmieniać swoje otoczenie i mieć współudział w wyznaczaniu kierunków rozwoju obszaru działania stowarzyszenia.