"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

baner top

Dokumenty

DOKUMENTY DO POBRANIA

Odsłony: 396
 1. STATUT LGD
 2. UMOWA RAMOWA , Aneks nr 1Aneks nr 2Aneks nr 3Aneks nr 4

 3.  PLAN DZIAŁANIA

 4. PLAN KOMUNIKACJI

 5. BUDŻET I PLAN FINANSOWYBudżet i plan finansowy - zmiana od 20.09.2017

 6. STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO
 7. PLAN SZKOLEŃ

 8. SKŁAD RADY LGD

 9. SKŁAD ZARZĄDU LGD

 10. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA 

 11. OPISY STANOWISK PRACOWNIKÓW

 12. REGULAMIN RADY

 13.  HARMONOGRAM NABORÓW

 14. PROCEDURA - ogłaszania, oceny i wyboru operacji - dokument obowiązujący do Naborów 1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016, 5/2016

  Załącznik Nr 1Załącznik Nr 2Załącznik Nr 3Załącznik Nr 4Załącznik Nr 5Załącznik Nr 6Załącznik Nr 7Załącznik Nr 8
 15. PROCEDURA ogłaszania, oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli Grantobiorców - dokument obowiązujący do Naborów 1/2017G, 2/2017/G

  Załącznik Nr 1Załączik Nr 2Załącznik Nr 3Załącznik Nr 4Załącznik Nr 5Załącznik Nr 6Załącznik Nr 7Załącznik Nr 8.
 16. PROCEDURA UCHWALANIA I ZMIANY LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU DLA OPERACJI KONKURSOWYCH I OPERACJI GRANTOWYCH

 17. Lokalne Kryteria Wyboru - OPERACJE INNE NIŻ GRANTY

 18. Lokalne Kryteria Wyboru - OPERACJE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 19. Lokalne Kryteria Wyboru - PROJEKTY GRANTOWE

 20. Lokalne Kryteria Wyboru - PREMIE (podejmowanie działalności gospodarczej)

 21. Formularz wniosku w sprawie zmian zapisów w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022

 22. Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych - funkcjonowanie LGD: Informacja za rok 2016Informacja za rok 2017;

 23. Ankieta monitorująca dla Beneficjentów i Grantobiorców

Dokumenty archiwalne:
Kategoria: