"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

baner top

Posiedzenie Rady LGD - 19.12.2017 r.

Odsłony: 917

Zaproszenie na posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie”

Przewodnicząca Rady Lokalnej Grupy Działania zaprasza członków Rady na posiedzenie, które odbędzie się w siedzibie LGD  - Nienadowa 502A, w dniu 19.12.2017r. (wtorek) godzina 13.00, w celu przeprowadzenia opiniowania zmian zapisów umów Beneficjentów - dot. wniosków złożonych w ramach naborów 2/2016 i 1/2016.
 Porządek obrad:
1.Otwarcie posiedzenia Rady.
2.Sprawdzenie prawomocności obrad.
3.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4.Podpisanie Deklaracji Poufności i Bezstronności. 
5.Sporządzenie i podpisanie „Rejestrów Interesów Członków Rady”.
6.Zaopiniowanie zmian umów, 
- wypełnienie i podpisanie stosownych dokumentów 
- podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy. 
7.Wolne wnioski i zapytania.
8.Zamknięcie posiedzenia Rady.
Przewodnicząca Rady LGD 
/-/
Bożena Gmyrek

 

Kategoria: