"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

baner top

Badanie efektywności wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego na lata 2016-2022

Odsłony: 1526

Szanowni Państwo!

Niniejszą ankietę kierujemy do mieszkańców z terenu gmin Dubiecko, Dynów, Rokietnica, Krzywcza, Markowa, Jawornik Polski oraz miasta Dynów.

Celem prowadzonego badania jest zebranie opinii związanych z realizacją Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 LGD Pogórze Przemysko Dynowskie. Ankieta jest anonimowa. Wyniki badań posłużą do oceny efektywności wdrażania w/w strategii i są niezbędne aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.

Posiedzenie Rady LGD - 19.12.2017 r.

Odsłony: 1451

Zaproszenie na posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie”

Przewodnicząca Rady Lokalnej Grupy Działania zaprasza członków Rady na posiedzenie, które odbędzie się w siedzibie LGD  - Nienadowa 502A, w dniu 19.12.2017r. (wtorek) godzina 13.00, w celu przeprowadzenia opiniowania zmian zapisów umów Beneficjentów - dot. wniosków złożonych w ramach naborów 2/2016 i 1/2016.

Posiedzenie Rady LGD - 23.11.2017 r.

Odsłony: 1487

Zaproszenie na posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie”

Przewodnicząca Rady Lokalnej Grupy Działania zaprasza członków Rady na posiedzenie, które odbędzie się w siedzibie LGD  - Nienadowa 502A, w dniu 23.11.2017r. (czwartek) godzina 13.00, w celu przeprowadzenia opiniowania zmian zapisów umów Beneficjentów - dot. wniosków złożonych w ramach naborów 2/2016 i 3/2016.

Zachęcamy Państwa do przystąpienia do naszego Stowarzyszenia.

Aby zostać naszym członkiem trzeba wypełnić deklarację członkowską i złożyć ją do Zarządu LGD, który podejmuje decyzję o przyjęciu nowego Członka. Członkami Stowarzyszenia mogą zostać osoby fizyczne, firmy, organizacje, stowarzyszenia działające na terenie LGD "Pogórze Przemysko - Dynowskie", które aktywnie działają na rzecz społeczności lokalnej, chcą zmieniać swoje otoczenie i mieć współudział w wyznaczaniu kierunków rozwoju obszaru działania stowarzyszenia.